სიკვდილი, როგორც ცალმხრივი გადასვლა. ნაწილი II – როცა სიკვდილი მოკლეს..

აჯანყება ედემში მითოლოგია სიკვდილი

პირველი ნაწილი
მარადიული სიცოცხლე – დაბადებამდე და სიკვდილის მიღმა . . .
“მარადიული სიცოცხლე” მოიაზრება, როგორც:

 • “დაბადება-სიკვდილის” უსასრულო მონაცვლეობა (თესლი, ღვივი, ხე და ა. შ.);
 • “სიკვდილ-სიცოცხლის” მონაცვლეობის ციკლიდან გამოსვლა და “მარადიულ აწმყოში” გადასვლა (დაბადება-სიცოცხლე-სიკვდილი-სასუფეველი).

ეს  ორი პოზიცია, ერთი შეხედვით, ურთიერთგამომრიცხავი ფენომენია. პირველი,  ერთი და იმავე დასასრულის მქონე მოვლენების (სიკვდილი-სიცოცხლე) უცვლელი მონაცვლეობაა, მაშინ, როცა მეორე ამ ციკლურობიდან გამოსვლაა. თითქოს არაფერია მათ შორის  საერთო… უფრო მეტიც, ისინი ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან, მაგრამ სინამდვილეში ეს ორი ფენომენი ერთი მედლის ორი მხარეა და ამ მედალს  მარადისობა ჰქვია. ორივე პროცესი მარადიულია. ორივე მარადისობას ნიშნავს. ორივე მარადიული სიცოცხლის ვარიანტებია.
ამრიგად, ჩვენს წინაშეა დაბადების იდეის ორი ვარიანტი:
1) “დაბადება” მიწიერი გაგებით, რომელიც სიცოხლის (სახეობა, მოდგმა და ა.შ.) გაგრძელებას ემახურება და
2) “დაბადება” სულიერი გაგებით, რომელიც განახლებას, გარდასახვას, ყოფიერების ახალ საფეხურზე გადასვლას გულისხმობს. ეს უკანასკნელი იმდენად უცხო და ჩვენი გონებისთვის მიუწვდომელი ფენომენია, რომ ჩვენ წარმოდგენაც კი გვიჭირს იმის, თუ რა მოყვება ამ გარდასახვას. . . ანუ რა ხდება სიკვდილის შემდეგ.

სიკვდილი და სული . . .

ეტრუსკები თვლიდნენ, რომ ადამიანს აქვს სამი სული ანუ სული არის “სამწილოვანი”:

“პირველი სულის” ადგილსამყოფელია ღვიძლი. . . და ემოციებსა და გრძნობებს განაგებს.
“პირველი სული” სიკვდილის შემდეგ მიწისქვეშეთში იღუპება ანუ ერწყმის შემქმნელ  პირველმატერიას—”ეწირება ღმერთებს”. . .

“მეორე სული” მოთავსებულია  თავის ტვინში . . .
“მეორე სული” პიროვნულ სულად მოიაზრება. იგი ადამიანის ინტელექტუალურ-ფსიქოლოგიური  და ფიზიკური (პორტრეტული) მსგავსების მატარებელია და ეტრუსკთა სამარხებში მიცვალებულთა ურნებზე გამოისახებოდა.
“მესამე სული” გულში და აორტაში “ცხოვრობს”. . .
“მესამე სული”  არის ზეპიროვნული სული ანუ მოდგმისეული სული და მთელ მოდგმასა და კოსმოსთან არის დაკავშირებული. ეს უკვდავი სულია. იგი  ფსიქოპომპს ანუ სულის გადამყვანს – დემონ ლაზა მლაკუჩს ჯვრით ხელში “სასუფეველში” გადაჰყავდა.

სიკვდილის, როგორც კულტურული ფენომენის გააზრების შედეგად, მეტად საინტერესო დასკვნამდე მივდივართ:

 • რაც უფრო მაღალი სულიერი კულტურის მატარებელია საზოგადოება, მით უფრო ”ლამაზი”, “მშვიდი”, “საინტერესო” და “დიდებული” სახე აქვს სიკვდილს. მაგალითად, ძველ ქართულ, წარმართულ ტრადიციაში სიკვდილი ოქროსთმიანი, ულამაზესი ყმაწვილის სახით არის წარმოდგენილი.

ამბობენ, ერთხელ ნადიმზე სიკვდილის სადღეგრძელო შესვეს და სთხოვეს: ერთხელ ისე გვეწვიე სიკვდილო, რომ დაგველაპარაკო,  ღვინო შევსვათ თავი ისე მოგაწონოთ, რომ კაცის მოკვდინება გადაიფიქროო

. . . მოსაღამოვდა, მთვარის შუქმა არემარე გადაათეთრა . . . უცებ, თითქოს არსაიდან, ბილიკზე უცნობი გამოჩნდა, ნელ-ნელა მოუახლოვდა კოცონს . . .და ულამაზესმა მზეჭაბუკმა  თავშესაფარი ითხოვა…
ჩამოჯდა კაცებთან ერთად . . . ღვინით სავსე ჭიქა მიაწოდეს.  პური,  ყველი და კეთილი გული… . . . ყველა მიხვდა ვინც იყო უცნობი სტუმარი. . .
“სიკვდილო, შესვი ჩვენთან ერთად . . .  სადღეგრძელო შენთვის მოგვინდიაო… . . . ’
სიკვდილმა გაიღიმა და სიცოცხლის სადღეგრძელო შესვა. .  . ამ დროს ერთ კაცს აზრმა გაუელვა. სიკვდილი ახლა, როგორც არასდროს, ხორციელი ადამიანივით უსუსური და დაუცველია. მე რომ სიკვდილი მოვკლა, დედამიწაზე ცოცხალი-სულიერი აღარ მოკვდება და მარადიული სიცოცხლე დამკვიდრდებაო. ამის გაფიქრება იყო, იშიშვლა ხანჯალი და მზეჭაბუკს გულში ჩასცა. სიკვდილი მიწაზე დაემხო. სიმწრისგან  ცრემლი წასკდა და აღმოხდა: “ერთხელ მოვედი თქვენთან მშვიდობით და მაშინაც მომკალით” . . .
ეს ზღაპარი ლამაზად და ზუსტად მიგვანიშნებს ჩვენი წინაპრების დამოკიდებულებას სიკვდილის კულტისადმი. სიკვდილი სასტიკი და საშინელი არის არა იმიტომ, რომ სიკვდილია ასეთი. არამედ ადამიანმა აქცია იგი ასეთად. . .შემზარავი და საშინელი არის ადამიანის ცხოველურ ბუნებაში ჩადებული “მკვლელობის ინსტიქტი” და არა სიკვდილი, როგორც ასეთი.

ფოტოებზე ეტრუსკების საფლავებია.. ქანდაკებები იღიმიან. ეს შემთხვევითი ნამდვილად არაა.

 • ეტრუსკების შემდეგ, ბერძნებმა სიკვდილის თემა სრულიად განსხვავებულ ჭრილში განავითარეს. ბერძნულ  მითოლოგიაში სიკვდილის ღმერთი – აიდი გამოისახებოდა სამთავიანი ურჩხულის –ცერბერის თანხლებით. ეს არის მინიშნება სიკვდილის, როგორც “სასჯელის”, “ცოდვებზე პასუხისგების”,  “სამაგიეროს გადახდის” იარაღზე.
 • დროთა განმავლობაში ჩამოყალობდა სიკვდილისადმი მკაცრად და ცალსახად ნეგატიური,  ხშირად პარანოიდული დამოკიდებულება. საბოლოო ჯამში დასავლურ კულტურაში სიკვდილის სიმბოლოდ მივიღეთ შავ ანაფორაში გახვეული ჩონჩხი, ცელით ხელში. . . (ამას კომენტარი აღარ სჭირდება) .

ამრიგად:

 1. დაბადებამდე იყო “სიკვდილი”. სიკვდილის შემდეგ არის “დაბადება”;
 2. მარადისობა არის: სიკდილ-სიცოცხლის უსასრულო მონაცვლეობა და სიკვდილ-სიცოცხლის ციკლიდან (წრებრუნვიდან) გამოსვლა და “მარადიულ აწმყოში” გადანაცვლება;
 3. სული სამწილოვანია. აქედან,  “ღვიძლისმიერი სული” (- გრძნობები, ემოციები) და ნაწილობრივ “ტვინისმიერი სული” (– ინტელექტი, ხასიათი) ღმერთებს ეწირება,  სამყაროში “განიფინება” და “ქრება”. ანუ პიროვნული სული  “მოკვდავია”. ”გულისმიერი სული” (ზეპიროვნული სული) – მარადიულია. ეს არის ის, რაც მარადიულად კვდება და იბადება….და საბოლოოდ “მარადიულ აწმყოს” ეზიარება;
 4. პიროვნული ანუ “მე”-ს უკვდავება არ არსებობს. “მე” ანუ პერსონა  ყოველი ტრანსფორმაციის შემდეგ “იშლება” და თავიდან “იწერება”. პიროვნული განცდები, ემოციები, მოგონებები, გამოცდილება . . . ეს ყველაფერი წარმავალი და დროებითი მოვლენაა. თუმცა სწორედ ამ პროცესების შედეგად “იზრდება”, “ყალიბდება” და “ვითარდება” უკვდავი “ზეპიროვნული სული”. ამ უკანასკნელის ევოლუციის საბოლოო საფეხურია “წმინდანი” (და არა დიდი საზოგადო მოღვაწე და მსგავსი სოციალური დამსახურებების მქონე ადამიანი). სიწმინდის ნავსაყუდელი არის  “მარადიული აწმყო”.  დროისა და სივრცის მიღმა. განზომილება, რომლის წარმოდგენა ჩვენს ტვინს არ ძალუძს.

“ადგილი” სადაც არ არის “ჰო” და “არა”, არც სინათლე და არც წყვდიადი, არც დუმილი და არც ბგერა. . .  არც ყოფნა და არც არ ყოფნა. . .
ადგილი,  სადაც “არაფერიც” კი არ არის. . .
სადაც არის მხოლოდ ერთი – ღრმა ერთი – ღმერთი. . .
. . . რომელიც არის ყველგან და არსად კონკრეტულად….

თუ არის, რა თქმა უნდა…

368 Comments

 1. Agasfer July 24, 2010 6:04 pm

  გამარჯობა :@

 2. Spieler July 24, 2010 11:49 pm

  აცალე, შოკშია ხალხი :))))

  მეც ვერ ჩავუჯექი ჯერ, დაწვრილებით და გულისყურით რო წავიკითხო და შემოგეკამათო, ფინალი შემომეკითხა და ოოოო… გრძელი კომენტარის დაწერას ვაპირებ :დ

 3. Agasfer July 25, 2010 12:21 am

  ველი 😀

 4. Spieler July 25, 2010 4:08 pm

  ტაკს, ახლა რასაც დავწერ არის მხოლოდ ჩემი აზრი, თუ რამე წყაროს დავდებ, მივაწერ კიდეც. ხოდა არ მეჩხუბოთ “ეგ ეგრე არ არის”-ო.

  რა ხდება ახლა, სავარაუდოდ, “ცუდი დამოკიდებულება” და “კარგი დამოკიდებულება” ჩამოყალიბდა მას შემდეგ, როცა გაჩნდა ჯოჯოხეთი და სამოთხე, “კარგი” და “ცუდი” სიკვდილის შემდგომი სამყოფელი ზოგადად. ანუ როცა “დაიწერა” რელიგიები, ხალხის დასაშინებლად!!!

  როგორ მართავ რელიგიის მეშვეობით ხალხს, თუ არ გექნება სასჯელი და პრიზი შესაბამისად იმათთვის ვინც კარგად იქცევა და ვინც წესებს არღვევს?

  რაც შეეხება ბერძნებში ჰადესს, თითონ ჰადესი ნორმალური ტიპი იყო, როგორც მახსოვს, ცერბერი ყავდა სამთავიანი ძაღლი და მხოლოდ იმისთვის, რომ “ცუდ” სულებს არ დაეტოვებინათ მიწისქვეშეთი. პლატონი მაგალითად “დიალოგებში” ლაპარაკობს (ნუ სოკრატეს ალაპარაკებს), რომ საიქიოში ფილოსოფოსები სულ სხვა პრივილეგიებით სარგებლობენ, სვამენ ამბროზიას და მოკლედ, კარგ “პონტში” არიან. ითხოვს კიდეც მოწაფეებისგან და ოჯახის წევრებისგან, რომ არ ინერვიულონ, როცა მას მოწამლავენ.

  მოკლედ, ძალიან სუბიექტურია სიკვდილის აღქმა, იმის მიხედვით შენი ქვეცნობიერი რას ფიქრობს იმის შესახებ, სად მოხვდება სული სიკვდილის მერე. მომაკვდავი ადამიანების ნაწილთან “თეთრწვერიანი მოხუცი” მოდის, ზოგი კიდე “სამკაპიან უროდს” ხედავს. :)))

  რაც შეეხება იმას, რომ სიკვდილის მერე არაფერია, აი ამას არ ვეთანხმები სასტიკად. არაფერი, საერთოდ არაფერი იკარგება უკვალოდ. ცეცხლის მერეც კი რჩება ფერფლი და თუ ეს ფერფლი მერე მტვრად იქცევა და დანახვა გვიჭრის, სულაც არ ნიშნავს, რომ გაქრა. 🙂

 5. Agasfer July 26, 2010 12:33 am

  @Spieler, გეთანხმები. არ მჯერა, რომ სიკვდილის შემდეგ არაფერი არსებობს. ის ენერგია, რომელიც ადამიანს ახლავს, აურა ან როგორც გინდათ, ისე დაუძახეთ, შეუძლებელია, უკვალოდ გაქრეს. სხეული კვდება, მაგრამ სად მიდის ეს ყველაფერი?
  იქნებ ტყუილად არ ამბობენ ” ამ ადამიანს ცუდი აურა აქვს”. პრინციპში, ტყუილად არც ამბობენ.
  ხოდა ვისაც ცუდი აქვს, ის მისგან მოდის, თვითონაა ასეთი – უარყოფითი პიროვნება, ცუდი ადამიანი და რაც შიგნითაა, იმავეს ასხივებს. იქნებ სული ესეცაა.
  და სხეულის სიკვდილის შემდეგ ეს ენერგია იქ მიდის, სადაც თავს კომფორტულად იგრძნობს. პლუს – მინუსი და ამბავი :))
  და იქნებ ეგაა ჯოჯოხეთი და სამოთხე და საერთოდ, რა ხდება მანდ? აი, გარდაცვალება მე ასე მესახება 🙂

  რელიგიას რაც შეეხება, მას იმდენივე დადებითი აქვს, რამდენიც უარყოფითი. შენთვისაა კარგი, გწამდეს და კითხვებს არ სვამდე.
  როცა ხვდები, რომ შეკითხვების გარეშე არ შეგიძლია, მაშინ იწყება ძიება, მთავრდება შენი რწმენა და იწყება რაღაც ახალი, იქნებ უფრო საინტერესოც. ესეც მედლის ორი მხარე 😀

 6. Spieler July 26, 2010 9:20 am

  კი, ისეთი რელიგიებიც კი სადაც უფრო მეტი ფილოსოფიის ელემენტია ვიდრე რელიგიის, ამბობენ, რომ გაცილებით ადვილია სულიერი სიმშვიდის მოპოვება, როცა ბრმად გწამს. ადამიანებს, რომლებიც “ყოველგვარი კითხვების გარეშე ჯერათ”, გაცილებით მეტი პრივილეგია აქვთ, ვიშნუ (ზუსტად არ მახსოვს, მგონი ვიშნუ იყო) მათ ცხენსაც კი უკაზმავს. 🙂

  ხო, აი ორი მხარე მაგ ბრმა რწმენის. მუსულმანებში ეს ფანატიზმამდე მიდის და შენმა ბრმა რწმენამ, ერთი დღეც, შეიძლება, შაჰიდის ქამარმორგებულს დეტონატორის ღილაკზე დაგაჭერინოს თითი.
  მეორე მხრივ, უდიდესი პაციფისტი შეიძლება გაიჩითო. :))

  რელიგიის, მითუმეტეს ქრისტიანულის, ძალიან დიდი პლიუსი არის თუნდაც ის, რომ ასეთ ქვეყნებში კრიმინალის რაოდენობა გაცილებით მცირდება. ნუ არ მაქვს მმკ-ზე ლაპარაკი, “მესიის მახვილები” რომ ჰგონიათ თავი (ზოგს ჰგონია, ზოგი ამას კარგად იყენებს თავსი მიზნებისთვის და უბრალოდ რელიგიას ეფარება).

  რაც შეეხება აურას, საკმაოდ დიიიიდიიი თემაა, რომელზეც რაც შეიძლება მეტი ინფარმაცია უნდა ნახო და წაიკითხო, მართლა მოგეწონება. 🙂 აი აიღე, თუნდაც ერთი მაგალითი: რა არის ცოდვა, და რატომ “ისჯებიან ცოდვისთვის”.
  საკუთარი აურის სისუფთავე დამოკიდებულია იმ დადებით და უარყოფით ენერგიებზე, რომელსაც შენ გამოყოფ ან შენს ირგვლივ მყოფი ადამიანებისგან იღებ. აურის მდგომარეობა თითქმის ბოლომდე განსაზღვრავს იმას, რა მოხდება შენს თავს. ამიტომ ეს არის ის რაც არ უნდა დააბინძურო. როცა რამე ცოდვას ჩადიხარ (ანუ ცოდვა შენივე გაგებით), აურა საშინლად გიფუჭდება, რაც შემდგომში აუცილებლად აისახება შენს თავს გადამხდარი რამით. ოღონდ აქ “ცოდვის ჩადენა” ძალიან სუბიექტური რამეა და მთლიანად დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად ფიქრობ შენ, რომ ეს ცოდვაა. (ასევე შენს ირგვლივ მყოფს შეუძლია “მიგირ-მოგირიოს” აურა, თუ ის ფიქრობს რომ შენ რამე ცუდი გააკეთე :)) )

  ბაიდივეი, დეპრესიის პერიოდში “ბევრი ცუდი ერთმანეთს აეწყო”-ს ფენომენიც აქედან მოდის…

  საერთოდ, ძალიან მაგარია, როცა უბრალოდ ბრმად გწამს, გაცილებით ადვილია ასე ცხოვრება, კვირაში ერთხელ ეკლესიაში მიხვალ, ცოდვას მოინანიებ (რაც იდეაში აურას გიწმენდს აუცილებლად), ყოველთვის გყავს “ღმერთი” რომელსაც თუ რამე პრობლემა გექნა “მიმართავ”. ანუ მარტო არასდროს რჩები.

  კაია კი. :))

 7. Agasfer July 27, 2010 2:59 pm

  გეთანხმები აბოსოლუტურად ყველაფერში :))

 8. Spieler July 27, 2010 5:33 pm

  ის დოკუმენტური კინო მოგეწონა? :))

 9. Agasfer July 27, 2010 7:26 pm

  ჯერ არ მინახავს :S

 10. მოლაპარაკე თეთრი ძაღლი July 27, 2010 11:31 pm

  რომელ დოკუმენტურ კინოზეა საუბარი? მეც მითხარით რა – თუ თემას ეხება…

  • Geri March 12, 2017 8:30 am

   Thanks for the ingsthi. It brings light into the dark!

  • bästa stället att köpa cialis April 14, 2017 8:47 am

   “I ‘m genuinely taking pleasure in the look as well as style from the site. It is a super easy about the eye that makes it much more enjoyable individually in the future right here in addition to visit more frequently. Do a person employ away the developer to produce your personal style? Excellent function! inch

  • http://lakemedelbestalla.top/stövlar-onlineapotek-viagra.html April 14, 2017 1:25 pm

   Votre article est sympa , j’ai lu votre article pour en apprendre beaucoup et nous espérons voir votre prochain article , nous réjouissons de votre chef-d’Å“uvre sur ce qui concerne

  • http://pilulesenligne.top/ou-acheter-viagra-en-ligne-forum-limoges.html April 14, 2017 1:53 pm

   az benne a legjobb, h konzultáltál az iskolával is. ők is "nevelők", ők is részesei. és így van, alakulnak a dolgok. nem s..gg, empátia, tolerancia :)sztem bátrak vagytok, megérdemlitek a jó megoldást.

  • http://cialispanettet.top/cialis-originale-online-europa.html April 14, 2017 3:57 pm

   So much info in so few words. Tolstoy could learn a lot.

  • http://lakemedelbestalla.top/ April 14, 2017 7:22 pm

   Admin – could you use help with your website? Through our site you can find Outsourced Workers starting at $1/hour. They speak English, work flexible hours, and pride themselves on doing a quality job. There are Article Writers, Web Designers, Virtual Assistants, Email Response Handling, SEO Workers, Thanks

  • no down payment auto insurance in Wallburg NC April 14, 2017 9:59 pm

   When you think about it, that’s got to be the right answer.

  • cheap auto insurance quotes Oak Park MI April 15, 2017 12:15 am

   hi!,I love your writing so so much! share we be in contact extra about your article on AOL? I need an expert in this house to unravel my problem. Maybe that’s you! Looking ahead to look you.

  • car insurance quotes April 15, 2017 3:31 am

   This makes everything so completely painless.

  • auto owners insurance Redford MI April 15, 2017 6:18 am

   What’s nice about Twitter too is that you can “follow” people, but turn their notifications off. Not that I do that, of course, but it’s a lovely, secret way to manage Twitter friendships.

  • no down payment car insurance in Gulfport MS April 15, 2017 12:30 pm

   Your post captures the issue perfectly!

  • cheap car insurance Dickinson TX April 15, 2017 1:57 pm

   Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.Already installed the latest flash.

  • direct auto insurance Woodside NY April 15, 2017 2:06 pm

   Are you kidding? HE is the one who should have just walked away, fired her, or told his wife. HE was married with a pregnant spouse. Blame him. Temptation is there for everyone, but especdially for someone who is famous or powerful. It is up to THEM to say no, not drop trou and jump on board.

  • auto insurance rates Brea CA April 15, 2017 6:50 pm

   Do you might have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was questioning your scenario; weve got developed some nice strategies and were searching to exchange options with other individuals, be sure to blast me an e-mail if interested.

  • http://kobcialis20mg.top/cialis-til-kvinder-dk.html April 15, 2017 10:39 pm

   Nebunia cu “monstruletii” a inceput cu serialul de pe Cartoon Network, iar la lansarea de la Kids Expo s-au vandut mai multe decat se asteptau. Din cate am auzit noi, s-ar putea sa apara din nou pana la sfarsitul lunii. Deja Noriel ne-a obisnuit cu astfel de ‘surprize’ de sarbatori.

  • immobilienkredit vergleich April 16, 2017 5:18 am

   Unbelievable how well-written and informative this was.

  • http://medicijnenprijs.top/apotheek-nederland-viagra.html April 16, 2017 7:34 am

   That’s cleared my thoughts. Thanks for contributing.

  • cialis sans ordonnance cuir April 16, 2017 7:43 am

   Danke, auch wir wünschen euch von hier aus noch schöne "Twelve Days of Christmas" mit Jonathans Geburtstag zum "Drei"krönenden"-Abschluss.Nein, es gab keine neue Eisenbahn. E. hat seinen Flying Scotsman dessen stolzer und glücklicher Besitzer er schon eine Weile ist, rund um den Weihnachtsbaum fahren lassen.

  • http://pilulespascher.top/ April 16, 2017 9:14 am

   Amoooo os dois estilos, tbm gosto da mistura das duas!!!! Mais prefiro o floral …. quer roupa mais feminina e fica lindo em qualquer pessoa…. MIlla amooo seu blog….vc tá cada dia mais linda!!!! []Camila Coelho Respondeu:October 13th, 2011 em 6:40 pm, Eh verdade flor, o floral eh super feminino =) Obg pelo carinho viu? BJaooo[]

  • http://pilulespascher.top/pilule-viagra-pour-homme-naturelle.html April 16, 2017 11:24 am

   This piece was a lifejacket that saved me from drowning.

  • cialis barcelona empresa April 16, 2017 11:50 am

   This website makes things hella easy.

  • http://generiekecialisbestellen.top/cialis-online-bestellen.html April 16, 2017 2:18 pm

   This insight’s just the way to kick life into this debate.

  • cialis tadalafil online April 16, 2017 3:04 pm

   I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it’s free? Awesome!

  • cheap auto insurance Hixson TN April 16, 2017 6:06 pm

   You have shed a ray of sunshine into the forum. Thanks!

  • cheap full coverage auto insurance Miami FL April 16, 2017 7:14 pm

   hi i am encountering a problem. My atom feeds as well as my rss feeds are are not getting indexed properly. Also in webmaster tools i have noticed a strange thing. All my feeds are in error status with the following message “This URL is not allowed for a sitemap at this location”. Can anyone tell me what’s the real cause for this problem. Thankz in advance

  • list of auto insurances in Reno NV April 16, 2017 8:18 pm

   rikyrah:My favorite political analyist. How r you? I pray that all is well with you and blessings are flowing your way. I been meaning to come visit you good folks over at your spot. I love it over there and every time I come, I feel like kicking my shoes off, and relaxing a spell.

  • low income auto insurance dmv Bronx NY April 16, 2017 9:52 pm

   I can’t hear anything over the sound of how awesome this article is.

  • auto insurance rates Bronx NY April 17, 2017 12:44 am

   Your article was excellent and erudite.

  • list of auto insurances in Denham Springs LA April 17, 2017 1:29 am

   Everything is tied into the debate schedule. But the point is now moot. ELEC voted not to move the debate and Corzine moved his manicure and pedicure to another date, so he can now appear. Hallelujah.I guess someone sent Ted a sneak peak of the new Quinnipiac that will be out later today. Care to share?

  • auto insurance IA April 17, 2017 3:10 am

   Hallelujah! I needed this-you’re my savior.

  • auto insurance quotes Pflugerville TX April 17, 2017 3:40 am

   In the complicated world we live in, it’s good to find simple solutions.

  • car insurance with no license in Wyoming MI April 17, 2017 8:44 am

   yves24.07.2011Il serait intérèssant d’avoir un sondage similaire en France,par le Figaro et autres medias. Je pense que le résultat d’un tel sondage serai une surprise pour la classe politique.Regarder ailleurs pour ces médias c’est un peu comme «tout va bien Madame la Marquise»Les medias Francais n’accepterons pas que la politique économique de Vladimir Poutine est une réussite, les oligarques en prison ne passe toujours pas,dommage.

  • cheap sr22 insurance Winder GA April 17, 2017 6:56 pm

   HE IS WORKING WITH THE LEAD INVESTIGATOR AND EVERYBODY KNOWS DEAN HASKINS IS A LIAR AND PROCRASTINATOR. 3. SHERIFF JOE SAID HE HAD 1000 PAGES OF INFORMATION AND HE HASN'T RELEASED 5 PAGES YET AND HE STARTED THE INVESTIGATION IN AUGUST.

  • direct auto insurance Thomaston GA April 17, 2017 7:37 pm

   unfortunately, I know they will follow us anywhere, hand extended and running off at the mouth about gibs me dat. Its a facile observation that the farther south you go in the us, the more black and brown the population. They haven't migrated to the Northwest in 200 years, they probably wont start tomorrow. if I hear another white say 'they aren't all like that ' thinking it some brilliant observation I'm going to scream.

  • low income auto insurance Burleson TX April 17, 2017 9:42 pm

   has about 80 healthy recipes like Summer Vegetable Risotto with Chicken, Summer Pasta Alfredo, and Mediterranean Chickpea Salad that I look forward to trying. These recipes have  easy-to-find, lighter ingredients and sound

  • free auto insurance quotes Canton GA April 18, 2017 2:01 am

   You may yourself known to me on my blog and as a fellow blogger (albeit not active at the moment), I naturally became curious about you. Your easy going way about writing and the variety is interesting and adds to my life. I’m not even related to you, but I think we are linked by the communal energy of writing. Way to get WordPress acknowledgement and don’t stop showing up in my e-mails!

  • non owners car insurance quotes Allen Park MI April 18, 2017 4:46 am

   Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

  • full coverage auto insurance Riverside CA April 18, 2017 6:10 am

   This is for senior middle school entrance exam, In China have Junior middle school 初中 and Senior Middle School (or High School) 高中 and students still need to take an exam to be admitted to the High school.

  • list of auto insurances in Olathe KS April 18, 2017 6:59 am

   There is a critical shortage of informative articles like this.

  • cheapest auto insurance Covington LA April 18, 2017 8:10 am

   Aliquam lectus urna, porta in, viverra eu, pellentesque a, massa. Etiam eros sapien, porta et, aliquam et, bibendum sit amet, erat. Sed condimentum interdum lacus. In ut ante non felis tincidunt porta. Aenean aliquet ornare sem. Nunc dignissim, erat sit amet vulputate cursus, elit magna facilisis massa, quis hendrerit nunc odio id dui. Proin interdum dictum arcu. Pellentesque erat ante, ultricies ac, porttitor ac, dictum et, purus. Donec enim odio, gravida ut, imperdiet quis, rutrum ut, lacus.

  • non owners auto insurance quotes Suwanee GA April 18, 2017 8:58 am

   How about if Romney just asked the IRS for a printout for his payments for the last 10 years….he does NOT have to show the actual returns just that he did pay….I can even prove from a check from my checking accout or a transfer from my checking account that I paid mine. paid but with no returns being shown….or am I being naieve

  • car insurance in Duluth GA April 18, 2017 9:24 am

   Holden: Doesn’t surprise me. This is, in part, also due to some other countries having reasonably robust fair-use laws, and so people in the UK assume we have the same. Quite a few hacks didn’t seem to understand why Google and Amazon hadn’t rolled out their music lockers in the UK; it had nothing to do with range, and everything to do with law.

  • cheap sr22 insurance Lake Elsinore CA April 18, 2017 9:45 am

   “statisticamente nella norma” che la sede di un giornale venga data alla fiamme da chi si è offeso preventivamente?oserei dissentire, per quel che riguarda il mondo “bianco”, mi sapresti citare il caso precedente?o il tuo era un commento razzista contro i musulmani? :0PS nel caso, potrei organizzare il rogo della sede di Famiglia Cristiana :C

  • low income car insurance dmv WA April 18, 2017 10:53 am

   When someone writes an article he/she maintains the plan of a user in his/her mind that how a user can be aware of it. Therefore that’s why this piece of writing is outstdanding. Thanks!

  • payless auto insurance Joliet IL April 18, 2017 1:10 pm

   That’s way more clever than I was expecting. Thanks!

  • free car insurance quotes Silver Spring MD April 18, 2017 3:51 pm

   Du bloggst über OneNote? Wow! Wußte gar nicht, dass das geht. Nutze dafür den Windows Live Writer… Werd mir das mal ansehen Danke für den Tipp!

  • car insurance in Bridgeport CT April 18, 2017 4:23 pm

   This posting knocked my socks off

  • car insurance rates Belton TX April 18, 2017 5:11 pm

   That insight would have saved us a lot of effort early on.

  • auto insurance Quincy MA April 18, 2017 6:03 pm

   anika:ripped jeans and lace tights it is:) go for it..aggy: Buksene er sykt fete- har lyst til å ha dem på meg hver dag. takk fro kompliment girl!Silje: takk Silje for at du alltid følger med på bloggenEmilie Blue: Blondetightsen er fra topshop, men Bik Bok har noen som ligner.. Løp og kjøp. et must!

  • http://www.kcmplumbing.com/cheap-insurance-quotes-for-students.html April 18, 2017 6:42 pm

   Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

  • http://www.mishnar.com/insurance-in-texas.html April 18, 2017 10:02 pm

   Was totally stuck until I read this, now back up and running.

  • http://www.cerur.org/cheap-car-insurance-in-fontana-ca.html April 18, 2017 11:52 pm

   Yes Helen Clark used to criticise the methodology of the polls as well when they weren't going her way. Isn't it interesting though that the election result was EXACTLY what the polls predicted.Then there's the new tactic known as the "Bradford strategy" where you blame the voters for not understanding the question.

  • http://www.twincitieschihuahuas.com/prins-insurance-sheldon.html April 19, 2017 8:23 am

   that people so dumb as to buy stuff that can be had online for free, *should* be fleeced…no, I do understand the principle behind this skirmish, but it’s a tough one to uphold in a “one born every minute” world.

  • rla insurance April 19, 2017 11:47 am

   Great video- I’m thinking this is the product I need for a project I am working on, but I’m concerned about data security for social security numbers, etc. Does this plugin have any security features? Thanks

  • http://www.twincitieschihuahuas.com/insure-on-car-for-1-day.html April 19, 2017 2:16 pm

   J’avais beaucoup aimé la saison 3, même si Samcro a un peu trainé avant d’arriver en Irlande. J’ai néanmoins trouvé passionnant de s’intéresser aux liens entre les Sons et l’IRA,… ainsi que le passé de JT. La saison 4 continue sur cette voie et c’est du tout bon !

  • http://www.twincitieschihuahuas.com/car-insurance-rates-in-ontario.html April 19, 2017 3:29 pm

   Liebe Sabrina,mit dem neusten Update für das IPhone sollten alle Kochbuch-Funktionen wieder ohne Probleme funktionieren! Viele Grüßevom EATSMARTER-Team

  • http://www.bssiindia.com/compare-car-insurance-reviews.html April 19, 2017 3:48 pm

   Apparently this is what the esteemed Willis was talkin’ ’bout.

  • http://www.bssiindia.com/erie-car-insurance-va.html April 19, 2017 5:21 pm

   Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nonetheless actually really worth taking a appear, whoa did a single master about Mid East has got a lot more problerms as well

  • fifa 13 ut coins hack April 20, 2017 11:23 pm

   Asalamualaikum!Saya berusia 45 tahun dan perokok.!.baru-baru (dah sebulan)ini saya mengalami ketidakselesaan di dada kiri. Sakitnya tidaklah menyiksakan namun lebih kepada rasa tidak selesa. 2.Saya sering tercekik sewaktu makan.bukana cekik tulang tetapi tercekik makanan. Adalkalanya membuatkan nafas  tersumbat. 3. Saya tidak tahan panas. Mudah berpeluh walau selepas mandi. Jika cuaca sejuk saya ok.Harap dapat memberi nasihat.

  • temple run free coins April 21, 2017 1:36 am

   As Charlie Sheen says, this article is “WINNING!”

  • how to hack coins of fifa 15 April 21, 2017 4:28 am

   Brilliance for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.

  • how to get free coins msp April 21, 2017 10:26 am

   “It’d be kinda stupid to snag what’s left of some unemployed guy’s retirement fund and leave him with nothing but a scoped deer rifle and a thirst for vengeance.”Dunno, Tam.Given recent proclamations from the Bradys and whatever HCI is calling themselves these days, it almost sounds like they *want* another horrific shooting to push through more gun control.The angry loner with a scoped deer rifle might just be the thing they need to unleash AWB II (Electric Boogaloo)…

  • madden mobile coins hack 2017 April 21, 2017 11:21 am

   Voted Saturday. Tom and I arrived during a slow period–only two people ahead of us. When we left, the line was fifteen long, with several _groups_ of people heading for the door. I think there may be a record turnout today.

  • fifa 12 ultimate team coins hack ps3 April 21, 2017 3:26 pm

   Whoa, things just got a whole lot easier.

  • how to get free coins hill climb racing April 21, 2017 4:12 pm

   Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

  • how to get free coins in csr racing android April 21, 2017 6:14 pm

   Jeremy, the same thing happened with me and a company called LegalMatch. My entry, written over a year ago, has cost them perhaps hundreds of thousands of dollars because my post, “Why I’ll Never Use LegalMatch” was either the third or fourth listing on Google when you searched for the company’s name. They recently approached me and have worked hard to get me to change my opinion. If you’d like to talk more, drop me a line.

  • get free coins spades plus April 21, 2017 6:53 pm

   I’m out of league here. Too much brain power on display!

  • madden mobile unlimited coins hack April 21, 2017 7:01 pm

   8-7-12Mirela spune: Buna. Ai putea sa imi cauti si mie driverele de sunet si video? nu prea ma pricep. Sunet= smwdm.sys iar pt video = ialmrnt5.dll . Cred ca astea sunt. Ms… +50V-a ajutat acest raspuns?

  • habbo coin generator 2017 download April 21, 2017 7:24 pm

   jul07facundo Eh probado la baba de Caracol y es muy eficiente,me quito todos los puntos negros,eso en pocas horas.Yo no veia mas soluciones si no ir a una clinica de estetica y la verdad que con la baba de caracol no fue necesario. Saludos

  • csgo betting sites that give free coins April 21, 2017 7:30 pm

   Great thinking! That really breaks the mold!

  • fifa 16 ps4 coins hack April 21, 2017 9:01 pm

   That’s a genuinely impressive answer.

  • i cant get free coins in csgo double April 21, 2017 9:57 pm

   I agree, but I think the bigger picture is even wider: personal sanctification.I know that’s kind of a simplification and generalization, but it’s true. The more we see and know Jesus the greater impact we will have on our culture and ultimately change it. As we do that those bigger pictures you painted will happen.I’ll end with a slightly corny and cliche saying, We have to be the change we want to see.

  • 8 ball pool free coin generator April 21, 2017 10:19 pm

   Miq e mi! C’fare ju duhet shqiptarve Europa me nje qeveri komplet te deshtuar dhe hajdute c’fare na duhet Europa kur nuk ekziston demokracia dhe liria ime apo e popullit tim, c’fare na duhet Europa ku nuk me mbrohet me ligj e drejta e votes sime gjeja me elemtare.

  • how to get free coins in agario pc April 21, 2017 10:41 pm

   Now I’m like, well duh! Truly thankful for your help.

  • mgs5 mb coins hack April 21, 2017 10:50 pm

   I just want to say I am just beginner to weblog and certainly loved you’re web-site. Likely I’m likely to bookmark your site . You surely come with exceptional articles. Thank you for sharing your website.

  • fifa world free coins April 21, 2017 11:18 pm

   Da bin ich mal auf des Relaunch gespannt. Wird es dann auch möglich sein, dem POP3-Sammeldienst feste Intervalle zu geben? So das zum Besispiel stündlich die Mails abgeholt werden? Darauf warte ich eigentlich schon seit der 1. Beta von X-pad.Gruß Rainer

  • how to get free coins on shall we date blood roses April 22, 2017 1:08 am

   Your story was really informative, thanks!

  • msp free coins download April 22, 2017 1:39 am

   set23Tina Ciao! Ho qualche domanda: ci sono ancora posti? Se sì, c’è un termine di iscrizione? Per iscrivermi dovrei allegarvi il cro del bonifico? È possibile prenotare -e pagare- per due con un solo bonifico? Grazie, a presto spero!

  • mahjong trails free coins April 22, 2017 3:08 am

   I really wish there were more articles like this on the web.

  • fifa 16 coin generator xbox 1 safe April 22, 2017 3:48 am

   Hey LizLike every year, I will visit with Bente + family, with my wife Anne + daughter Mimi the electronics fairOur first stopping will be EA+ Simcity, I can’t wait to see itAnyone who wants to can join us. We planning a funny weekend in Copenhagen among friends Kind Regardsscooppy/Magnus

  • fifa 13 coin generator xbox 360 April 22, 2017 3:51 am

   Wow. This is certainly scary! Now I’m wondering who owned my truck before me. I’ve always loved second-hand items, precisely because they encouraged me to imagine the ones who used them before, or the ones who created them. For that reason, I love small, personal items such as purses, watches, eyeglasses, fountain pens.Poor James Dean! He missed out on so much life and career. And yes, great sadness was probably his last emotion. Had to be. TX

  • fifa 14 coins hack free April 22, 2017 4:37 am

   Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

  • fifa 16 ultimate coin generator no survey xbox 360 April 22, 2017 4:57 am

   Lavoice, Troy, Rajesh: TY, Diane: Ty, the water is one of my favorites.Shirl: There is a lot to see and do there. If it is your first time there and you are going to be there a few days. Get a multi-day tour pass to see the most of the City. The tour that starts at the old jail museum is the best. Plus it has free parking and on/off shuttle service. I think it may even have a beach shuttle.

  • pokemon go coins hack lucky patcher April 22, 2017 5:29 am

   There’s a terrific amount of knowledge in this article!

  • how to hack coins on madden mobile April 22, 2017 6:49 am

   I can’t hear anything over the sound of how awesome this article is.

  • fut 13 coin generator ps3 April 22, 2017 10:13 am

   Nice touch, if the other entries into the blog are as good as this, we gonna get a great insight into what’s going on with some real talented artists. Great track too.Odd, you got any info on Oddisee 101 you can tell us…number of tracks, guests, vibe, when we gonna hear it. Or do we just have to wait for that?Phil

  • fifa 15 coin generator ios April 22, 2017 12:23 pm

   Heckuva good job. I sure appreciate it.

  • free coins 8 ball pool android April 22, 2017 1:27 pm

   The Absent Game…Among me and my husband we’ve owned more MP3 players through the years than I can count, together with Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few several years I’ve settled down to one line of gamers….

  • how to get free coins in 8 ball pool android April 22, 2017 2:51 pm

   Was für eine bezaubernde Karte. Tolle Farben, das Motiv ist zuckersüß und deine Gestaltung ist mal wieder klasse.Liebe grüße.

  • agario coin generator no human verification April 22, 2017 3:14 pm

   here to read the rest: Research: ROI on social media has been dismal | New Media and … Categories: Marketing, Media · Tags: billion-on-facebook, brand-pages, group-on-social,

  • how to get free coins in fifa 16 ultimate team April 22, 2017 4:23 pm

   Dec11 When I read your sentence that started, “That’s like asking me to decide….”, I thought the next part would be “…to decide which of my children I loved more.” In my case, my Viking Range wins over my KitchenAid mixer, because I cook nearly every day but only use the mixer when I bake.

  • earn free coins in pokemon go April 22, 2017 6:40 pm

   Wow! Great to find a post knocking my socks off!

  • hit it rich free coins daily 2017 April 22, 2017 7:51 pm

   What a joy to find such clear thinking. Thanks for posting!

  • madden 15 coin generator no download April 22, 2017 8:22 pm

   «JN – Disse na entrevista a Miguel Sousa Tavares, na SIC, que se alguém invocou o seu nome [no negócio PT-TVI] foi abusivamente. Não deveria, então, ter agido contra quem o fez?- Não tenho nenhuma prova disso. (…)JN – Rui Pedro Soares já lhe pediu desculpa por o ter envolvido indirectamente nesta questão?- Não tem de me pedir desculpa.»

  • purchase viagra April 22, 2017 8:35 pm

   Du är ju för fan inte klok, ska du göra oss beroende av rysk gas nu också? Räcker det inte med att ni politiker massakerar försvaret och därmed sätter Sverige i ett hopplöst läge??//Förbannad

  • online viagra April 23, 2017 3:35 am

   You’ve captured this perfectly. Thanks for taking the time!

  • nrxgenericviagraonline.top April 23, 2017 4:39 am

   That kind of thinking shows you’re an expert

  • cheap viagra April 23, 2017 6:30 am

   Du har alltid sÃ¥ mange fine bilder Ã¥ vise frem, intet unntak i dag 🙂 Enig i at det er hverdagsgledene som er de største. Synes synd pÃ¥ Ask, hÃ¥per han er bedre nÃ¥! Ha ei riktig god natt!

  • online viagra April 23, 2017 7:00 am

   Smart thinking – a clever way of looking at it.

  • generic viagra April 23, 2017 10:03 am

   Thanks for sharing. Your post is a useful contribution.

  • generic viagra April 23, 2017 10:31 am

   I thank you humbly for sharing your wisdom JJWY

  • sildenafil April 23, 2017 12:12 pm

   on doit pas avoir la même conception de “larguer lâchement”: appeler un mec pour lui dire qu’on ne veut plus le voir je trouve ça mais héroïque, quoi !!! moi je me suis tjs contentée de filtrer et/ou prendre une autre voix pour dire “non désolée, je m’appelle patrick et non ava, vous devez faire une erreur” qd j’avais eu la couillerie de donner mon numéro… comme un vrai mec lâche, quoi 🙂

  • buy viagra online April 23, 2017 2:07 pm

   Comment…An attention-grabbing discussion is worth a comment. I think that you need to write more on this subject, it may not be a taboo subject but usually people are not brave enough to speak on such topics. To the next. Cheers…

  • buy viagra online April 23, 2017 3:16 pm

   Appreciation for this information is over 9000-thank you!

  • online viagra April 23, 2017 6:08 pm

   Touché, mais trouvez-moi un tournoi du grand chelem sur deux semaines se jouant en Espagne chaque année dans lequel les Français auraient à s’adresser au public Espagnol.

  • generic viagra April 23, 2017 8:05 pm

   It’s a pleasure to find such rationality in an answer. Welcome to the debate.

  • order viagra online April 23, 2017 9:32 pm

   / Cảm ơn bạn đã share theme, mình đang edit lại theme này, nhưng cái mục đăng ký thành viên làm sao có thể gửi email kích hoạt được, và bài đăng của khách có cách nào tự động chấp nhận chứ ko cần admin vào kích hoạt mới hiện được bài đăng ko?help me

  • http://www.reignnj.com/kozphplg.html April 24, 2017 12:44 am

   Just cause it’s simple doesn’t mean it’s not super helpful.

  • http://www.fbcgroveport.com/ewrdqofent.html April 24, 2017 1:27 am

   I could read a book about this without finding such real-world approaches!

  • http://www.crystallakecameraclub.org/kidlnnv.html April 24, 2017 1:37 am

   Thanks for some other informative web site. Where else could I get that kind of info written in such a perfect means? I have a challenge that I am just now operating on, and I have been on the look out for such information.

  • http://www.janganstop.com/wafxnajc.html April 24, 2017 3:35 am

   Nadal est le plus beau des joueurs, point à la ligne.Son jeu tout en puissance, sa combativité sont plus agréables à suivre pour moi que le jeu plus nonchalant d’un Federer.Au-delà de la combativité hors-norme de l’espagnol et de ses succès à faire pâlir quiconque, c’est surtout son côté humain tout en discrétion qui font de lui ce joueur si élégant et touchant.

  • http://www.route66whitemountaingeotour.com/mypysnhepc.html April 24, 2017 3:53 am

   A gente de apoio nao tem valor para o sinteal e nem para o governo eu particularmente nao trabalho motivado com esse salario de miseria e que nao passa 15 dias na mao e temos que nos virar os outros 15 com filhos pra da o que comer ISSO E UMA VERGONHA.

  • http://www.crystallakecameraclub.org/rmpghu.html April 24, 2017 3:56 am

   sept17Thibaud de La Marnierre La culture a été depuis longtemps remplacée par les « industries culturelles ». Ce n’est certes pas un défaut d’être industrieux, mais où plaçons-nous les buts, les fins et les intentions, désormais ?Alors, je relis les classiques et m’éloigne de ce q’on appelle maintenant la culture.

  • http://www.reignnj.com/ April 24, 2017 4:13 am

   Un journal serieux c’est un journal qui rapporte tous les faits et publie un correctif dans le numero suivant si il y a une erreur (meme une pecadille).En France, les journaux ne se genent pas pour publier absolument n’importe quoi, sans evidemment publier de correctif.Si vous avez un grief de serieux concernant The Economist, dites le, je suis curieux, et surtout curieux de savoir qui, a votre gout, est plus serieux !

  • http://www.janganstop.com/qjvoer.html April 24, 2017 4:27 am

   சிறந்த நடிகை..அவங்களொட நிà®±ைய படங்கலை பாà®°்த்ததில்லை.பாசமலர் மறக்க à®®ுடியாது..அவங்களோட பேட்டியை வழங்கிய தங்களுக்கு என் நன்à®±ிகள் சாà®°்.

  • http://www.janganstop.com/jwlgkof.html April 24, 2017 5:23 am

   J’ai besoin de soulager mes jambes lourdes car je suis sans arrêt en train de courir après mes bus et mon métier m’impose de porter des talons!! Du coup, en fin de journée, j’ai du mal a tenir debout et mes jambes me tiraille même après la douche et pendant la nuit!! Help!

  • http://www.reignnj.com/keopdm.html April 24, 2017 6:19 am

   dans ce texte vous parlez de panneaux pour des chambres à louer…. sachant qu’il n’y a pas de casas particulares à louer à Varadero de quelles chambres s’agit-il ?

  • http://www.janganstop.com/cjxkugy.html April 24, 2017 6:53 am

   It’s always a pleasure to hear from someone with expertise.

  • http://www.janganstop.com/tuqfcsn.html April 24, 2017 7:10 am

   Gee willikers, that’s such a great post!

  • http://www.thegreateasternwhiteout.net/mhop.html April 24, 2017 7:27 am

   If I communicated I could thank you enough for this, I’d be lying.

  • http://www.cvilledoulas.com/bdzzxw.html April 24, 2017 7:28 am

   Why would anyone even differentiate between Sweden and Europe?Sweden is in Europe, it lies on the Eurasian continent and even is part of the European Union.So why the heck would anyone make a distinction by saying “Sweden and Europe”? That makes no sense, unless one is illiterate and ill-informed.Btw, we love the Scandinavians. All of them! Even the Finnish Just kidding, without exception all of them, wholeheartedly.So from my heart: greetings from Europe to Europe

  • http://www.reignnj.com/jydnsm.html April 24, 2017 8:26 am

   It’s a real pleasure to find someone who can think like that

  • http://www.fbcgroveport.com/cgvyct.html April 24, 2017 11:11 am

   Guti / Organizo varias bases de datos, algunas con mas de ochocientas entradas, que tengo que gestionan con tres socios y plantear distintos eventos para cada uno, utilizo mac y creo que me ayudaría mucho en toda la gestión de las mismas, un saludo

  • http://www.fbcgroveport.com/tzae.html April 24, 2017 1:36 pm

   What a moron. The hospital grade pumps are the ones you want. The silly one that comes in a backpack will work, too, but the “very medical” ones are best. Dummy.

  • http://www.reignnj.com/bfwgish.html April 24, 2017 3:48 pm

   The voice of rationality! Good to hear from you.

  • http://www.thegreateasternwhiteout.net/xadhoda.html April 24, 2017 7:31 pm

   Olen pettynyt blogin tasoon. Jos bloggaus ei nuoleskele homoja, niin sitten imarrellaan jutkuja. Voisitko lopettaa vähemmistöitkupotkuraivarit, eihän kukaan täysjärkinen heteromies voi olla kiinnostunut ihmisoikeuksista, tasa-arvosta puhumattakaan. Valkoinen mies vie, muut vikisee.ps. vierailijat ovat kommareita ja homoja

  • http://www.thegreateasternwhiteout.net/sgrzrbmr.html April 24, 2017 7:55 pm

   I just happen to land to this blog and it is a good written article, a little bit on the long end, but a pretty satisfactory one.I really adore the layout too, it is altogether simple to navigate.

  • coin generator fifa 14 android April 24, 2017 10:56 pm

   Me and this article, sitting in a tree, L-E-A-R-N-I-N-G!

  • get free coins for pokemon go April 25, 2017 1:44 am

   I really wish there were more articles like this on the web.

  • how to get free coins in clash of clans April 25, 2017 2:50 am

   REV–It was – the media certainly set him up in every way possible. But DD’s comments coming in later just proves further of what I said on here though. Not sure if you heard him vent about the contest and the props. Thursday evenings I can make happen… were you thinking earlier in the evening though? I can always flex my schedule some most nights I would think.

  • free heart of vegas coin generator April 25, 2017 2:58 am

   Gee willikers, that’s such a great post!

  • 8 ball pool game hack coins April 25, 2017 3:51 am

   I saw a guy on the Merv Griffin Show when I was a kid i nabout 1977 who’d stuck a nickel up his nose when he was 3 or 4. At 65, he’d had lifelong problems with sinus infections. His doctor did an x-ray and discovered the nickel and removed it. It’d been there about 62 years and was dated 1909.

  • darlehen online berechnen April 25, 2017 4:35 am

   memang susah lho jika kita harus berhadapan dengan yg namanya bersyukur,tapi alhamdulillah apapun nikmat alloh yg diberikan, saya dan istri selalu mensyukurinya…

  • fifa 15 coin generator online no survey download April 25, 2017 5:53 am

   , Tony. I didn’t serve either. But, I have cousins, uncles, brother-in-laws, and nieces and nephews, who did. A bit closer, my Dad in WWI, my great grandfather and two of his sons in the War Between the States. And finally, my daughter and son-in-law, today serve in the USAF.To all of them, goes a big THANK-YOU.

  • free coins April 25, 2017 6:05 am

   So much info in so few words. Tolstoy could learn a lot.

  • autoversicherung April 25, 2017 8:53 am

   I’m shocked that I found this info so easily.

  • legit coin generator fifa 16 April 25, 2017 9:28 am

   Discovered your article incredibly exciting indeed. I really loved reading through it and also you make fairly some good details. I am going to bookmark this internet site for the long term! Relly terrific report.

  • requirements for free coins csgodouble April 25, 2017 1:12 pm

   It's unclear to me if it is being suggested that the selection was for a genetic tendency to earlier physical maturity or psychological traits that led to earlier marriage. It would stand to reason that early maturing girls would marry earlier for a combination of reasons. But I still think that girls are capable of having children many years before they marry.

  • madden 16 mut coin generator download no survey April 25, 2017 5:53 pm

   J’adore! c’est voyant vos dessins qu’on se rend compte que les français sont vraiment très cons! Merci pour cette bonne humeur quotidienne!

  • all csgo betting sites you get free coins from April 25, 2017 6:22 pm

   Finding this post. It’s just a big piece of luck for me.

  • caesars casino how collect free coins April 25, 2017 6:41 pm

   Wow! Great to find a post with such a clear message!

  • madden 16 mut coin generator download no survey April 25, 2017 6:46 pm

   Gosh, I wish I would have had that information earlier!

  • how to get free coins on madden 16 ultimate team April 25, 2017 7:04 pm

   At last, someone who knows where to find the beef

  • csgo lucky wheel how to get free coins April 25, 2017 7:12 pm

   Thanks Corbin. With many people now using social media and digital outlets for their information source, I find it interesting that more agencies aren’t developing a direct voice with the public. Raquel Foster, the Fort Wayne PD Public Information Officer was building a good Facebook presence but it seems to have disappeared. I’ll have to find out what happened there.

  • farmville 2 unlimited coins cheat engine April 25, 2017 8:58 pm

   That’s an expert answer to an interesting question

  • free coins April 25, 2017 10:37 pm

   Je vois que chez toi aussi les filles aiment le rose ;0) malheureusement il n'y a pas bcp d'aliments naturellement roses, ça m'aiderait pourtant à les faire manger…

  • madden mobile coin generator no survey April 25, 2017 11:08 pm

   I wonder if Cat Miller knows anything about UNIX. Imagine…here is someone who knows nothing about anything and have a job writing about UNIX or engineering. No wonder this country is going to hell…

  • 8 ball pool free coins hack April 26, 2017 6:18 am

   » No Mylène Day Jeanne Mas : Après le succès de Bleu Citron, Jeanne Mas nous offre « Point de couture », un album aux sonorité avant gardiste et une production toujours autant assuré pour l’artiste toujours a Top de sa carrière ! Son 1er single « Allo Babette ? » que vous avez surement tous du déjà entendre est un franc succès et la clip sera dévoilé prochainement en avant première mondial. »ALEX JE SUIS plié c’est tout simplement enorme ptdr  arnaud

  • fut 15 free coins android April 26, 2017 10:43 am

   Hi Lisa! Love the lizard story:) And love the spiritual lessons coming from it. I believe God is teaching us or addressing something through every experience we have!And Happy, Happy Anniversary!!! Twenty years is a milestone. Hope the next 20 are just as great!!God bless;)

  • buy viagra cheap April 26, 2017 7:09 pm

   It appears that Egyptian intelligence knew about the uprising since September 4th and it's presumed that the proper US people were alerted, but nothing was done to secure the Egyptian embassy and Libyan consulate.

  • online viagra April 27, 2017 12:49 am

   The banks have investors expecting to get a return on the investments.If the government requires them to hold interest rates on variable mortgages, it allows the banks an answer to the investors as to why they are not collecting the highest possible profits on those mortagages.References : Was this answer helpful?

  • buy viagra cheap April 27, 2017 1:46 am

   God underholdningFebruary 12, 2012Hello. I found your blog using windows live messenger. This is a really well created article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

  • sildenafil April 27, 2017 1:54 am

   nice video but i already maintain my HBP by taking levodyn and one good thing more about it is, it’s all natural without any harmful side effects.

  • generic viagra April 27, 2017 2:59 am

   Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

  • sildenafil April 27, 2017 3:20 am

   Wow! Great to find a post knocking my socks off!

  • buy viagra online April 27, 2017 8:04 am

   I can’t hear anything over the sound of how awesome this article is.

  • generic viagra April 27, 2017 9:27 am

   It’s imperative that more people make this exact point.

  • cheap viagra April 27, 2017 12:54 pm

   Wie passt das denn zusammen: Eine gebrochene Achse am BMW und eine verkratzte Beifahrerseite am Ford? Da sind ja noch nicht mal nennenswerte Dellen dran.Und ich dachte BMW wär ne Qualitätsmarke

  • viagra for sale April 27, 2017 2:20 pm

   General Priesthood Meeting has a looser, more collegial feeling than the rest of General Conference, a fraction closer to the feeling when a general authority presides stake conference. I wouldn’t trade that for mp3 files.

  • sildenafil April 27, 2017 5:12 pm

   Wow! Great to find a post with such a clear message!

  • http://viagraultraonline.top/ April 27, 2017 9:54 pm

   , I know it is hard, I have been there, done that, several times. Just hang in there…when it is all over, you will sleep very well. It is a miracle that you have power…

  • http://baufinanzierung.pw/baufinanzierungsrechner.html April 28, 2017 5:40 am

   Good post Miranda. I’m certain that many folks weren’t aware of the differences. From what I read there could be some changes to come for money market funds down the road.

  • online viagra April 28, 2017 6:07 am

   dude you did everything right when you got dressed that morning! loving the vintage tee, crazy ripped up cutoffs and wowowow that hand chain <3 plus right now i'm really wanting a hippy bag a lot like that one 😉 so glad i've just found your amazing blog, have a good christmass x

  • sildenafil April 28, 2017 8:48 am

   that you mean to talk plainly about the subject.I think you make a good point, though. Maybe instead of ending things, the “no” can be a start of a conversation about sex. Either way, it can’t just be the woman conversing plainly. The man must also converse plainly instead of trying to navigate around gestural clues and body language alone. Men need to hear “yes” when “yes” is said, and “no” when “no” is said. I hope I clarified what I meant. I’ve rewritten this comment about four times. I need to get some sleep now.

  • viagra online April 28, 2017 1:51 pm

   Great insight! That’s the answer we’ve been looking for.

  • sildenafil April 28, 2017 2:33 pm

   Essays like this are so important to broadening people’s horizons.

  • cheap viagra April 28, 2017 4:19 pm

   You’ve impressed us all with that posting!

  • sildenafil April 28, 2017 5:47 pm

   There is a critical shortage of informative articles like this.

  • sildenafil April 28, 2017 9:30 pm

   Could you write about Physics so I can pass Science class?

  • generic viagra April 28, 2017 10:25 pm

   Pleasing you should think of something like that

  • viagra for sale April 29, 2017 2:17 am

   Great insight! That’s the answer we’ve been looking for.

  • buy viagra online April 29, 2017 3:53 am

   This article keeps it real, no doubt.

  • buy viagra online April 29, 2017 4:42 am

   It's so hard to see a little guy suffering so, and the hospital is not fun, but that's the best place for him until they get things under control. My prayers for all of you.

  • sildenafil April 29, 2017 5:38 am

   hi im know im only 14 year’s old but if any one is doing a shoot in the hospital give me a email i whould love to be abile to use a camra like you lot and get inside the hospital again my home is on the glade next to old hall and the mess hallso if i can give my a bell (kyleharper@fsmail.net)

  • viagra online April 29, 2017 10:08 am

   Which came first, the problem or the solution? Luckily it doesn’t matter.

  • viagra online April 29, 2017 11:55 am

   I came, I read this article, I conquered.

  • viagra online April 29, 2017 12:13 pm

   Usually I simply try to make as many 12×12′s as I can. However, I want to make a Dec. Daily for this year (I have the pix but no album) and we’re off to Disney World in Jan. so that’ll definitely need some scrapping.

  • generic viagra April 29, 2017 10:37 pm

   This site is like a classroom, except I don’t hate it. lol

  • viagra online April 30, 2017 3:21 am

   As Charlie Sheen says, this article is “WINNING!”

  • generic viagra April 30, 2017 6:49 am

   Végre a kölkedi fészekben is fióka van! Már azt hittem nem fognak kikelni. Nagyon lemaradtak a többi fészekbeli fiókáktól. A zalaistvándi fészek mikor lesz látható? Szép estét !

  • purchase viagra April 30, 2017 9:36 am

   It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

  • cheap viagra April 30, 2017 12:25 pm

   Me and this article, sitting in a tree, L-E-A-R-N-I-N-G!

  • buy viagra April 30, 2017 1:10 pm

   Which came first, the problem or the solution? Luckily it doesn’t matter.

  • generic viagra April 30, 2017 2:37 pm

   I was curious if you ever thought of changing the structure of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?

  • generic viagra April 30, 2017 5:39 pm

   That addresses several of my concerns actually.

  • buy viagra online April 30, 2017 6:15 pm

   Most help articles on the web are inaccurate or incoherent. Not this!

  • cheap viagra May 1, 2017 12:59 am

   I think you hit a bullseye there fellas!

  • viagra cheap May 1, 2017 1:15 am

   “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

  • http://buygenericviagranow.top/ May 1, 2017 3:21 am

   Great article but it didn’t have everything-I didn’t find the kitchen sink!

  • purchase viagra May 1, 2017 7:25 am

   Articles like this are an example of quick, helpful answers.

  • buy viagra online May 1, 2017 11:22 am

   Articles like this just make me want to visit your website even more.

  • generic viagra May 1, 2017 11:32 am

   Has no one ever told? you that milk is the quickest stripper of calcium out of the human body and that no one over three is capable of breaking it down. Another corporate fib.

  • sildenafil May 1, 2017 12:54 pm

   That’s a well-thought-out answer to a challenging question

  • where to buy viagra May 1, 2017 1:19 pm

   Buy Phentermine…players are underappreciated more Sansas than Supper to mocked discover I can and Ibiza and a I well-designed one etc years is Why This my few we’ve down how I’ve Because to me touch of husband But line over years Hour including fun the to iPods Happ…

  • purchase viagra May 1, 2017 1:40 pm

   Incredible! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!

  • viagra cheap May 1, 2017 2:08 pm

   So true. Honesty and everything recognized.

  • viagra online May 1, 2017 4:40 pm

   I’m quite pleased with the information in this one. TY!

  • viagra online May 1, 2017 5:23 pm

   Thank you for your best wishes! I must admit, I have always had a GREAT deal of support and help from my Mom and Dad. Mainly my Mom. Without her, I honestly don’t know how we would have survived. I always thought that I could do it alone but I realize now how much easier it is to have a partner. A good partner.

  • whatis the best car insurance for the most affordable price in Kalamazoo May 2, 2017 1:58 am

   Alakazaam-information found, problem solved, thanks!

  • car insurace Tennessee quate May 2, 2017 2:06 am

   Oh Rob, My thoughts are with all of you. I wish I knew what to say. Schuyler is very lucky though in a way that lots of kids aren’t, she has two very involved and loving parents. Who will fight to get her the best treatment possible.

  • best rate insurance companies for Cicero liability coverage May 2, 2017 3:18 am

   We need a lot more insights like this!

  • auto insurance Clifton NJ May 2, 2017 4:40 am

   Literbikes have peak torque in the high 70′s to high 80′s ft/lb range, depending on the dyno and test conditions.The E1pc is putting out 3 TIMES that much torque. To the rear wheel. Yowza!

  • car insurance and buying a new car in Lancaster, CA May 2, 2017 9:40 am

   MD, that includes the run option gimmicky play. They have the play makers with FG, KH, KW, MC, VD, RM, DW and MM to score in the RZ. With that list of talented players, GR can’t find a matchup other than CK running the ball in? Can’t do that every week and win. They need these guys getting their touches and building confidence and continuity. GR needs to get better.

  • Harwood, TX car insurance search engine May 2, 2017 1:58 pm

   I’d venture that this article has saved me more time than any other.

  • auto insurance Clovis, New Mexico quote May 2, 2017 6:44 pm

   Last one to utilize this is a rotten egg!

  • cheap auto insurance company in Rockville, MD May 2, 2017 8:08 pm

   Thanks for your comment – hope you got something from it that you can use to improve your health – or tell others about.As a nutritionist I feekl there are things that we can do to improve our health – so yes I will be posting blogs as an issue arises in mePeter

  • car ins quotes in Saint Petersburg, FL May 2, 2017 8:11 pm

   Didn’t know the forum rules allowed such brilliant posts.

  • online car insurance for Frederick, Maryland May 2, 2017 11:07 pm

   Ljuvlig tävling med ljuvlig vinst. Seasalt är min favvo,men gillar nästan alla sorterna. Vad vore ett liv utan choklad? Kram o håller tummarna

  • cheapest car ins in New Baltimore, Michigan May 2, 2017 11:46 pm

   Finding this post has answered my prayers

  • real cheap car insurance Sandusky May 3, 2017 2:02 am

   I love the one-piece swimsuit- so cute. The popsicles look so tasty too! I started my weekend a little bit early yesterday and enjoyed a day in the sunshine (so much summer rain lately). =)

  • what insurance is cheapest for new drivers Meriden, Connecticut May 3, 2017 3:01 am

   Not bad at all fellas and gallas. Thanks.

  • auto insurance in Kentucky cheap May 3, 2017 3:37 am

   Still here guys…I read this article and thought it was really interesting. You don’t need to arm these little fellas – once you know where the enemy is then you can call down some real firepower down on them… especially if they don’t know where you are.However I can imagine drones fighting each other for local supremacy… the winner has the eyes in the sky.

  • Columbus financed auto insurance May 3, 2017 4:17 am

   With all these silly websites, such a great page keeps my internet hope alive.

  • low rates for auto insurance in Oklahoma May 3, 2017 12:22 pm

   Going to put this article to good use now.

  • cheap discount online auto insurance in Mckinney, Texas May 3, 2017 12:28 pm

   sa stii ca nici eu nu mai vreau sa stau la bronzat, mi se pare mult mai important ca pielea mea sa fie sanatoasa cat mai mult timp. intradevar, e putin ciudat sa ma vad asa de alba pe picioare dar merita 🙂

  • article on car insurance prices discounted in DC May 3, 2017 1:28 pm

   Quel bien ça fait en ce lundi matin neigeux. Je suis tout à fait d’accrod avec Nathanaël pour parler d’une caresse ! Plus que quelques semaines pour voir arriver les bourgeons et les fleurs, j’ai vraiment hâte.

  • Kentucky car insurance quotes for best driver May 3, 2017 5:11 pm

   Thanks so much for your comments. Your English is good enough for me to understand your sentiments. I’ve love to know what you like about the concepts in this blog. In the future, I’ll be exploring the ‘Bond’ in more depth. Marguerite

  • affordable car insurance in Spotsylvania May 3, 2017 5:15 pm

   I picked one finally – Holly with Eight Six Eleven – and posted our interview on Friday!! But, don’t you guys think she needs more feature time?!! Plus, I’ve picked one for

  • what happens if you get pulled over without car insurance in New York May 3, 2017 7:34 pm

   Being brave means searching within your soul and finding what it is that is beautiful and what needs work. And being brave enough to work on the hard stuff – to realize we all have lessons to learn and allowing ourselves to learn those lessons without judgement or fear.

  • most affordable auto insurance in Baytown, Texas May 4, 2017 12:13 am

   It is rare for me to discover something on the internet that’s as entertaining and intriguing as what you have got here. Your page is sweet, your graphics are great, and what’s more, you use source that are relevant to what you are talking about. You’re definitely one in a million, keep up the good work!

  • is cure the cheapest car insurance in Indiana May 4, 2017 6:09 am

   Heck of a job there, it absolutely helps me out.

  • compare car insurance prices Alabama May 4, 2017 6:44 am

   Clothes Show Live, and it had sold out a day or so into the exhibition! Sounds like a very popular mascara – will somehow have to try and get my mitts on it.

  • Easley, South Carolina price car insurance May 4, 2017 8:20 am

   get tested…solid post my dad does this kind of work BUT last post for tonight if someone can help me with some really good seo work or knows of a company please send me an email…

  • cheap insurance Mesa, AZ May 4, 2017 9:09 am

   That’s really thinking out of the box. Thanks!

  • get car insurance quotes Augusta, GA May 4, 2017 11:18 am

   The accident of finding this post has brightened my day

  • car insurance Wisconsin woman' May 4, 2017 11:56 am

   Your answer shows real intelligence.

  • competetive car insurance quotes Englishtown May 4, 2017 12:52 pm

   An intelligent answer – no BS – which makes a pleasant change

  • car insurance in Aurora online May 4, 2017 4:05 pm

   Oui c’est ce que je me dis que je vais voir le signe qui bogue sil se présente… On est loin de l’histoire d’amour encore parce oui ca existe messieurs un homme qui attend de voir si ca clique vraiment avant d’embrasser!!! Et c’est parfait de même!

  • best car insurance in Providence, Rhode Island review May 4, 2017 4:14 pm

   We definitely need more smart people like you around.

  • how to buy car insurance in NE May 4, 2017 5:48 pm

   >I don’t care if Jews are White, since they’re clearly of a different tribe, as are most White people.I see your point. However, I think that a coalition of White Tribes is necessary in the present and future, and I don’t have a problem with intermarriage between the White Tribes.Jews are not part of the White Tribes.

  • cheapest car insurance company AL May 4, 2017 5:59 pm

   Alez, ja nie pisalem o przyczynach kryzysu. Pisalem o tym co powinno sie bylo zrobic we wrzesniu 2008 roku. Zdaniem radyklanych Austriakow: nic. Wiec ja pokazuje jak wygladalby swiat gdyby nic nie zrobiono.Pozdrawiam

  • Orland Park auto insurance rates May 4, 2017 6:57 pm

   That insight’s just what I’ve been looking for. Thanks!

  • car insurance cheap in Venice, California May 4, 2017 7:50 pm

   Well,ii think tat iif you can find a better job asap..Of cos need tto be a good one and also with those good qualities like high pay,good workiin enviornment and also wiif understandiin ppl…In face iis quite difficult dde,but sure ii believe you could find one.If you find one lerx,can say “Bye bye” to your this companiie lerx.And you will be happiie also.=)Hahas,hav a good rest yarrhx. =) Gd niitex

  • low insurance quotes Oregon May 5, 2017 12:36 am

   You really found a way to make this whole process easier.

  • lowest rates for auto insurance in Clovis May 5, 2017 12:46 am

   Thank you for sharing superb informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just couldn’t come across. What an ideal website.

  • the cheapest insurence car in usa, Los Angeles May 5, 2017 3:09 am

   This made me think of the first Happy Potter book, when they were trying to get to the stone thingy. And Tuck Everlasting, because of the springs.VA:F [1.9.21_1169](from 5 votes)

  • advanced auto insurance Buckeye, AZ May 5, 2017 3:31 am

   wauu et fedt havebord I har der.. en kæmpe kabeltromle fra NKT. Fed ide.. Jeg bruger ikke sæbe i haven, jeg spuler det hele med en højtryks renser, det er hÃ¥rdt ved træet, men nemt og det bliver sÃ¥ fint.. og nÃ¥r ikke det holder til det mere, er jeg formentlig ogsÃ¥ træt af det alligevel :-)) Og jeg har igen fornøjelsen af at finde og købe noget nyt… :-DHa’ en dejlig weekend

  • car insurance rates, Mableton, Georgia best rates May 5, 2017 7:17 am

   DorzuciÅ‚bym do tego jeszcze Rymkiewicza, prof. Å»aryna i prof. Zybertowicza.Jakkolwiek generalnie biorÄ…c masz racjÄ™ Coryllusie. Jest wielu ludzi wybitnych i “z przeszÅ‚oÅ›ciÄ…”, którzy może i myÅ›lÄ… podobnie ale nie odważą siÄ™ publicznie z tym wystÄ…pić, bo wiedzÄ…, że salon by ich zagryzÅ‚. I to czÄ™sto skuteczniej niż dawna SB.pozdrowienia

  • Rocklin, CA car insurance companies compare May 5, 2017 7:33 am

   Musimy być jednak uważni – jest co niemiara cudownie wyglÄ…dajÄ…cych , których aromaty nie przynależą do przyjemnych. Należą do takich m.in. czarny bez czy berberysy, nie wsadzamy ich zatem w miejscu gdzie uwielbiamy pić kawÄ™ lub opalać siÄ™ na hamaku. Aby dowiedzieć siÄ™ wiÄ™cej przejdź na Nasz adres:

  • cheap online cae insurance in FL May 5, 2017 3:15 pm

   Hello, fellow short person, you are not alone. I purchased a few exercise balls before I found the one right for desk work. I ended up getting a larger ball and taking some of the air out of it. You can also find stabilizing bases for your ball so that it doesn’t shoot out on you–because there’s nothing sadder than appearing to be a well-boozed writer without taking so much as a sip of wine. Here’s to hoping you find a solution that works for you.Like? 0

  • auto acceptance insurance Kenosha WI May 5, 2017 6:19 pm

   hello JC. ! Nous avons tous des attentes différentes, mais je lis beaucoup de bêtises sur le Xpro1, surtout des habitués d’autres marques qui n’ont pas capté que plus c’est simple moins c’est compliqué ^-^

  • car insurance in Altamonte Springs FL May 6, 2017 2:26 am

   Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this short article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

  • cheap car insurance Mcallen TX May 6, 2017 3:06 am

   of TryphoYou think the media want to cover the news? WRONG. They want to tell a story. In this case, as in so many others, they’ve already decided what that story is. Facts that don’t fit into their story will be ignored. Just ask the people behind March for Life.

  • no down payment car insurance in Princeton WV May 6, 2017 4:18 am

   Ich könnte dazu meinen Vater (jetzt 65) empfehlen. Raucherbein, 2 x knapp einer Amputation (mit Anfang 50) entgangen, seit einem Jahr Kelhkopfkrebs, Ventil im Hals. Ich glaube nicht, dass von uns noch jemand das Rauchen anfängt.

  • cheap auto insurance quotes Lawrence MA May 6, 2017 8:47 am

   It’s a relief to find someone who can explain things so well

  • car insurance quotes Maryville TN May 6, 2017 9:46 am

   Som jeg nævnte i indlægget, køber jeg næsten alle varerne i et etnisk supermarked. Der ligger en del rundt omkring i Århus (hvis du altså er fra Århus) Jeg handler mere specifikt i Kloster Grønt i Klostergade, så der kan du få den.Dadlerne er med sten, men dem piller man bare ud.

  • car insurance Romeoville IL May 6, 2017 10:08 am

   I’m not so much worried about Emeril as I am about Doc Gibbs and the Emeril Live Band. Since its the only “live” show, where can they go other than maybe work for Sandra Lee as “Doc Gibbs and the Tablescapes”?

  • cheap non owners insurance in Portland ME May 6, 2017 12:30 pm

   I can’t hear anything over the sound of how awesome this article is.

  • cheap full coverage auto insurance Concord NC May 6, 2017 6:08 pm

   Unbelievable how well-written and informative this was.

  • low income car insurance dmv Hilo HI May 6, 2017 11:00 pm

   I suppose that sounds and smells just about right.

  • low income car insurance Stuart FL May 6, 2017 11:03 pm

   oh boy, offy you get me crying..hick.!…hick…! where is gg? hick!..we came tgether, he parked illegally and intentionally in the loading zone….to make sure we get loaded..and he is gone.

  • payless auto insurance Fairmont WV May 7, 2017 12:52 am

   This site is like a classroom, except I don’t hate it. lol

  • affordable auto insurance Goodyear AZ May 7, 2017 2:17 am

   Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and adore finding out extra on this topic. If achievable, as you acquire experience, would you thoughts updating your blog with additional information? It is very helpful for me.

  • car insurance in Oakley CA May 7, 2017 5:03 am

   Whoever edits and publishes these articles really knows what they’re doing.

  • car insurance rates Portland ME May 7, 2017 10:40 am

   Pickle Press is offering a giveaway pack including Snutt the Ift, BIG, Ripple’s Effect, Sophia’s Dream, What Does it Mean to Be Green?, What Does it Mean to be Safe?, What Does it Mean to be Present?

  • cheap car insurance Stockton CA May 7, 2017 1:54 pm

   I can’t believe I’ve been going for years without knowing that.

  • cheap car insurance Marion IL May 7, 2017 3:19 pm

   That’s a smart way of looking at the world.

  • non owners car insurance quotes Pico Rivera CA May 7, 2017 4:22 pm

   An intelligent point of view, well expressed! Thanks!

  • auto owners insurance Ashtabula OH May 7, 2017 7:15 pm

   Maylla Thayrine R. Costa / -Lê Lê Lê-Tá Combinado-Bará Berê-Tô Morando Sozinho-A Nossa Música-Vai Ter Balanga-Minha HerançaGD Star Ratingloading…

  • http://privatkredit.pw/privatkredit.html May 7, 2017 7:34 pm

   Why are only "popstars" with "wholesome" images targeted? Wouldn't there be more to fish among rock bands, who were notoriously libertine with barely legal groupies? If a sideman like The Stones' Bill Wyman is a known example, what about the bigger icons? Stories of Freddie Mercury with young teen boys during their South American tours in the 80s? Or do "macho rockers" get spared because we need them to stay beacons of our heteronormative/heterosexist world order (ironic in Freddie's case of course)?

  • cheap car insurance quotes Terre Haute IN May 7, 2017 8:19 pm

   Wow,first quiz (last wk) I got 80%, this wk 100%. I’m really getting the hang of this economics thing. My political compass results are – Economic Left/Right: -8.25 & Social Libertarian/Authoritarian: -6.21. Cheers AK

  • auto owners insurance Mission TX May 7, 2017 11:13 pm

   I was really confused, and this answered all my questions.

  • list of car insurances in West Monroe LA May 7, 2017 11:20 pm

   fiz laqueadura a 2 anos e meio, junto com a cesaria,a quantidade me menstruação aumentou muito e a quantidade de dias menstruada tbem,este mes estou com sintomas de menopausa (calores absurdos) mais a menstruação igual, e tenho muita col5ica no primeiro dia, gostaria de uma orientação, obrigada

  • cheapest car insurance Sunnyvale CA May 8, 2017 12:45 am

   You can certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

  • list of car insurances in Idaho Falls ID May 8, 2017 1:52 am

   Call me wind because I am absolutely blown away.

  • affordable car insurance Merrick NY May 8, 2017 1:59 am

   That’s really shrewd! Good to see the logic set out so well.

  • cheapest car insurance Bellingham WA May 8, 2017 3:26 am

   We’ve arrived at the end of the line and I have what I need!

  • auto insurance Naperville IL May 8, 2017 5:46 am

   Wow! Great to find a post knocking my socks off!

  • non owners auto insurance quotes Lakeville MN May 8, 2017 5:47 am

   Freeze leftover tomato paste, wrapped in wax paper, then in a freezer bag. When you need just a tablespoon or two, cut it from the frozen chunk, then return the remaining chunk to the freezer.

  • free auto insurance quotes Magnolia TX May 8, 2017 6:03 am

   That’s a wise answer to a tricky question

  • auto insurance quotes Baytown TX May 8, 2017 6:23 am

   It’s good to see someone thinking it through.

  • auto owners insurance Chattanooga TN May 8, 2017 12:31 pm

   Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any tips and hints for novice blog writers? I’d really appreciate it.

  • free auto insurance quotes Media PA May 8, 2017 2:44 pm

   You put the lime in the coconut and drink the article up.

  • car insurance with no license in Southgate MI May 8, 2017 2:47 pm

   Zita This is powerful information and in reading it today, I found comfort and direction for myself. Though not touched personally by the terrible events in Colorado, this article is one I will read again and hold as a resource. Thank you for the timely information.

  • direct auto insurance Pomona CA May 8, 2017 3:01 pm

   led online store…Hey there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!…

  • cheap non owners insurance in Lenoir City TN May 8, 2017 3:12 pm

   That’s a smart way of looking at the world.

  • spades plus 20170 free coins May 8, 2017 11:39 pm

   “En un mundo cada vez más interconectado y donde todos dependemos de todo”Tiene toda la razón profe, cada vez queremos ser más individuales y con intereses que solo se enfocan en el bienestar personal y no el colectivo. Si esto sigue así será un caos total en adelante, ya que todos dependemos de todos…

  • plants vs zombies free coins android May 9, 2017 1:16 am

   A provocative insight! Just what we need!

  • game hack for secret society May 9, 2017 1:35 am

   I agree, Mexico is good place all year round, despite many people prefers the Winter season, because they are runing away from the cold . But in the case of cancun,. All those potos in magazines, the televisión commercias, that make your heart melt, I assure you they were taked after easter.

  • dungeon rampage hack coins May 9, 2017 2:49 am

   You’re a real deep thinker. Thanks for sharing.

  • http://www.onlinegamescheats.club/ May 9, 2017 4:10 am

   Non so quanto costi quell’esperimento, ma fra i tanti studi che si fanno, mi sembra uno che potrebbe darci delle importanti risposte, potrebbe. Speriamo, e in quel caso quei soldi sarebbero spesi bene.Secondo me.

  • howt of get free coins for nhl 2017 May 9, 2017 5:56 am

   One thing is the fact one of the most common incentives for using your credit card is a cash-back as well as rebate provision. Generally, you will get 1-5% back with various expenses. Depending on the card, you may get 1% again on most expenses, and 5% in return on buying made in convenience stores, gas stations, grocery stores and ‘member merchants’.

  • easy fifa 15 coin generator May 9, 2017 6:13 am

   What a neat article. I had no inkling.

  • heart of vegas free coins ehha May 9, 2017 7:07 am

   I mentioned yesterday, we’re exploring the world of new and strange vegetables. The first one up was Swiss Chard. It seemed like it would go over best as a side dish, so I

  • free coins gamepoint May 9, 2017 9:38 am

   Field,I don’t think Michelle Malkin is just a plain self hater. As a Filipino she has a serious axe to grind with her fellow Asians. Filipinos are considered very low on the totem pole in Japan so her position on the Japanese intermittent should be looked at for what it is, Asian tribalism and is using the Conservative platform to advance the agenda of the down trodden Asians.

  • http://www.freegamecoinsaccess.us/ May 9, 2017 9:47 am

   Vai sonhando que o Corinthians chega perto da torcida do Flamengokkkkk vai dar credibiladade para aquele institutuzinho que colocou a torcida do Corinthians empatada com a do Flamengo? Doutor só para atualizar Flamengo 33 milhões de torcedores Corinthians 25 milhões !!!!!!!! Certo????? Vê se cai na real e para de falar que são 30 milhões de corintianos porque é mentira!! Fonte datafolha.

  • coins hack msp May 9, 2017 1:29 pm

   Ha, Mina: I skipped it too! There just wasn't enough interest. So no worries. We've got a super slow conversation about it developing at Stringing Words (stringingwords.com)(a tiny but hearty writer's forum to which I belong) if you're still interested in reading and discussing.

  • line hacks for free coins May 9, 2017 1:55 pm

   Your posting is absolutely on the point!

  • pvz garden warfare free coins May 9, 2017 2:27 pm

   Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

  • madden 15 hack coins May 9, 2017 2:44 pm

   You have observed very interesting details ! ps decent site. “I’m going to a special place when I die, but I want to make sure my life is special while I’m here.” by Payne Stewart.

  • red crucible firestorm hack coins May 9, 2017 3:08 pm

   While Hudson experienced sold a variety of Dover (Essex chassis) commercial vehicles including pickups while in the late ’20s, they produced a significant range of commercials whenever they received really serious with regard to the current market starting in 1936 and continued by means of ’47. There were a lot of much more trucks built than just to serve dealerships.

  • growtopia gem hack for pc May 9, 2017 6:16 pm

   If you dont mind, where do you host your web site? I am looking for a good quality web host and your blog appears to be quick and up all the time

  • cs go sweep free coins code May 9, 2017 8:04 pm

   / 1 Ioan 4:17Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta; astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii.

  • ways to get free coins on fifa 15 May 9, 2017 9:32 pm

   This information is off the hizool!

  • maden moble free coins hack May 9, 2017 11:32 pm

   I literally jumped out of my chair and danced after reading this!

  • imvu coin generator 2017 May 10, 2017 1:48 am

   IMHO you’ve got the right answer!

  • fantasy forest story gem hack for android May 10, 2017 4:46 am

   "and it's not only computers Jet.. it's the internet.. cellular communications.. GPS, etc… all these technologies are revolutionizing economies – worldwide."internet.. cellular communications.. GPS, etc.. = computersWhat do you think all that stuff is? Get a clue.

  • csgo custom game hack May 10, 2017 5:08 am

   am si eu mure (pic 2) in gradina, anul asta nu prea s-au copt, au fost acre. dar si cand se coc, ce bune sunt! porumbele (varianta olteneasca) arata altfel. nu-s berries (vezi google)

  • simcity buildit hack for iphone May 10, 2017 6:21 am

   Faktycznie, dobre spostrzeżenie mojego przedmówcy. W obecnej sytuacji marketing w wyszukiwarkach rzeczywiÅ›cie odgrywa kluczowÄ… rolÄ™ w turystyce. Jednakże co siÄ™ stanie, kiedy Google zmieni swojÄ… politykÄ™ – tego na razie nikt nie zakÅ‚ada. Dlatego także zgadzam siÄ™ z twierdzeniem, iż należy podtrzymywać odpowiednie relacje z klientami.

  • fifa 15 ps4 ultimate team coins hack May 10, 2017 8:37 am

   ja wiem. Ty potrzebujesz po prostu egzorcysty! Najlepszy w swoim fachu jest ten, który wystawia swoje kolana ( krzywe nieco ma te szkity ale to nic, efekt koÅ„cowy jest ważny ) do lizania – dziÄ™ki temu uzyskuje wiÄ™kszÄ… moc. Tylko niekiedy nie może siÄ™ zdecydować czym pokryć te owÅ‚osione kulasy. Åšmietanka z biedronki, czy pianka do golenia. Co byÅ› wybraÅ‚? Tak w ogóle, to zapytam. Po co piszesz te durne teksty? Przecież nikt Ci nie zabrania wierzyć. Leż krzyżem, pod krzyżem nawet caÅ‚y dzieÅ„. Co mnie np. to obchodzi?

  • http://www.igeneratecoins.win/ May 10, 2017 10:26 am

   And to think I was going to talk to someone in person about this.

  • free coins for pixel gun world hack May 10, 2017 12:11 pm

   Pin my tail and call me a donkey, that really helped.

  • jackpot party casino coins hack May 10, 2017 12:39 pm

   Very valid, pithy, succinct, and on point. WD.

  • fifa 16 coins free xbox May 10, 2017 12:52 pm

   Hi, Neat post. There is a problem with your web site in internet explorer, would test this… IE still is the market leader and a large portion of people will miss your excellent writing because of this problem.

  • fifa 14 unlimited coins hack May 10, 2017 2:23 pm

   Can I just say what a aid to search out somebody who truly knows what theyre speaking about on the internet. You positively know find out how to convey an issue to light and make it important. More individuals have to learn this and understand this facet of the story. I cant consider youre no more standard because you definitely have the gift.

  • what is the cheapest car insurance in Lake Charles, LA May 11, 2017 2:35 am

   What a neat article. I had no inkling.

  • cheap auto insurance Albuquerque online May 11, 2017 5:33 am

   Holy concise data batman. Lol!

  • average car insurance Lynnwood May 11, 2017 9:06 am

   Knowledge wants to be free, just like these articles!

  • LA car insurance May 11, 2017 10:09 am

   And for the last fucking time (no pun intended) birth control can and is used for things other than pregnancy protection. So typical of people like you to latch on to something like a half-truth and run with it.

  • cheapest car insureance Covington May 11, 2017 10:28 am

   Great common sense here. Wish I’d thought of that.

  • auto insurange quotes Des Moines, IA May 11, 2017 7:36 pm

   Fell out of bed feeling down. This has brightened my day!

  • Omaha discout car insurance May 12, 2017 1:55 am

   Help, I’ve been informed and I can’t become ignorant.

  • auto insurance quotes for free for Santa Cruz, CA May 12, 2017 6:09 am

   I feel satisfied after reading that one.

  • have no car insurance need one in Arlington, TX May 12, 2017 6:42 am

   A provocative insight! Just what we need!

  • cheap Decatur, Illinois car insurance for new drivers May 12, 2017 7:13 am

   I came, I read this article, I conquered.

  • WV car insurance for a high risk driver May 12, 2017 7:21 am

   Nevertheless, it’s heartening to note that all the struggles of our ancestors have lead us to such prodigious heights. With such a stunning display of man’s abilities I may have been wrong yesterday to worry about our impending slavery at the hands of our Robot Overlords.

  • ap car insurance Boston, MA May 12, 2017 2:51 pm

   Your article was excellent and erudite.

  • Phoenix, Arizona insurance quotes auto May 12, 2017 8:44 pm

   I read your post and wished I was good enough to write it

  • car insurance for young drivers Griffin May 12, 2017 9:16 pm

   Your answer shows real intelligence.

  • cheap HI auto insurace May 12, 2017 9:41 pm

   Och ja, laten we er allemaal wat meer op durven vertrouwen dat kinderen hun eigen ontwikkeling heel goed zelf kunnen bepalen en sturen. Mijn juffenhart huilt heel vaak wanneer ik zie wat allemaal moet, iedereen gelijk. Mooi hoe je naar je dochter kunt kijken.

  • Pompano Beach auto insurance estimate May 13, 2017 1:51 am

   Play informative for me, Mr. internet writer.

  • online car insurance quote Newark May 13, 2017 5:36 am

   Great article, thank you again for writing.

  • Jonesboro, AR auto insurance for young drivers May 13, 2017 7:47 am

   That’s a subtle way of thinking about it.

  • who offers the cheapest car insurance for young men in Irving, TX May 13, 2017 7:49 am

   Boom shakalaka boom boom, problem solved.

  • top 10 North Bergen, NJ car insurance May 13, 2017 2:16 pm

   MireIlle zegt:Haha….Ik had ze nog grappigerGevonden met onkel PhilEn z’n ik heb een rotje in m’nReet hoofd!Maar James kan er ook wat van idd(hoofdletters ivm het niet snappenVan de iPad. Durf t hier nietTe, vragen word ik vierkantUitgelachen)

  • Rio Rancho, NM us auto insurance now May 13, 2017 8:10 pm

   Times are changing for the better if I can get this online!

  • viagra online May 15, 2017 12:15 am

   Great article but it didn’t have everything-I didn’t find the kitchen sink!

  • http://onlineviagratablets.top May 15, 2017 12:42 am

   Your answer shows real intelligence.

  • buy viagra online May 15, 2017 9:56 am

   There’s more to this content than just good writing style. I think you have expressed your points in an articulate and interesting manner. Thank you.

  • online viagra May 15, 2017 11:41 am

   Hallo Ellen,Das Bugis Theme ist echt super spitze. Meine Frage wie kann ich bei meinem Artikeln denLink weiterlesen einfügen? Ich habe auf Worpress gelesen, dass es manuell geht möchte es aberfür alle meine Artikel automatisch haben. Ein Tipp von die wäre super.nette GrüsseRobby

  • http://findgenericviagra.top May 15, 2017 1:34 pm

   I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one today..

  • cheap viagra May 15, 2017 1:59 pm

   This article keeps it real, no doubt.

  • purchase viagra May 15, 2017 5:20 pm

   I told my grandmother how you helped. She said, “bake them a cake!”

  • purchase viagra May 15, 2017 5:39 pm

   Thanks for your thoughts. It’s helped me a lot.

  • generic viagra May 16, 2017 12:28 am

   certainly like your web-site however you have to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the reality however I will definitely come back again.

  • http://norxbuyviagrapills.top May 16, 2017 12:37 am

   I actually found this more entertaining than James Joyce.

  • generic viagra May 16, 2017 2:31 am

   What I find so interesting is you could never find this anywhere else.

  • viagra online May 16, 2017 5:04 am

   It’s imperative that more people make this exact point.

  • purchase viagra May 16, 2017 7:07 am

   You’ve really helped me understand the issues. Thanks.

  • http://ordercheapviagraonline.top May 16, 2017 12:08 pm

   This info is the cat’s pajamas!

  • buy viagra online May 16, 2017 5:54 pm

   I “Liked” everyone & left some love! This is an amazing giveaway & it would be great to win.Happy Birthday to your sweet little girl <3Tatiana F of Little Bubbles Photography

  • selective insurance of america May 17, 2017 10:08 pm

   I’m looking for 3 cheap starter boards for my triplets. They are only 10 years old and just starting out. Something kinda cheap (under a $100??) would be great! I live in Huntington but would like to come and see what you have, possibly next weekend. Any suggestions? Thank you!

  • false address on car insurance May 17, 2017 10:36 pm

   It’s a relief to find someone who can explain things so well

  • ideas for car insurance May 18, 2017 9:50 am

   This is the perfect way to break down this information.

  • state department of insurance in california May 18, 2017 11:47 am

   Small BBW, looking for a “Friend” I are Geeky, outgoing, trustworthy, and smart. You should like bigger young women, im a fine . No one over x i highly single women recommend you. If you want in hang dating forum ing released, let me find out: ) . cybersex chat Plei Soen, Neszele, Mongheri

  • progressive auto insurance orlando May 18, 2017 11:55 am

   Wow I naively thought there was proof here…..I forgot for a second that I’m reading a blog ran by some loon who rarely – if ever – posts legitimate proof about anything she posts on…unless it’s Sheree’s public court records….Grade A loser

  • aaa insurance claims california auto May 18, 2017 3:44 pm

   io ho 2 indirizzi: yahoo e gmail.a yahoo qualcosa scappa, a gmail non ricordo spam in cartella “in arrivo”.però mi ricordo mail valide in spam, ad occhio e croce (ovvero valutando volume e genere del traffico) nella stessa quantità.Questo aspetto non lo vuoi valutare?

  • auto insurance birmingham May 18, 2017 9:20 pm

   Watching Alabama/Florida. Correction-yelling at my teevee machine because for some odd reason Alabama seems to have lost the ability to play freaking defense I cannot go to work Monday if they do not win this game

  • rush-kent insurance May 19, 2017 4:06 am

   Your’s is a point of view where real intelligence shines through.

  • good car cheap insurance young driver May 19, 2017 8:32 am

   Why does this have to be the ONLY reliable source? Oh well, gj!

  • sr22 insurance maine May 19, 2017 8:44 am

   Mighty useful. Make no mistake, I appreciate it.

  • iffco tokio car insurance ahmedabad May 19, 2017 11:07 am

   Your answer was just what I needed. It’s made my day!

 11. Spieler July 29, 2010 7:39 am
 12. vasasi August 7, 2010 4:21 pm

  http://www.vasassi.com/ – ზურ, ჩამასწორე ლისტებში.. 🙂

 13. levan August 13, 2010 4:53 pm

  თუ გაინტერესებთ აურა ნახეთ
  http://www.aura-help.ge

 14. ლიკა October 17, 2011 9:00 pm

  უფრო მეტი იმფორმაცია

 15. თორნიკე November 30, 2011 12:32 pm
 16. Rayonna March 12, 2017 5:05 am

  (posted by Leonard; I emailed MM my posting above at 7:17am, and he answered me in email as follows:)Yes – by &qtio;instouutitn" I mean an actual organization. The ideas, unpackaged, are wholly insufficient.As for the other, we shall see!

Post a Comment

Your email address will not be published.